Jumper Deployment Frame

Print

1. Tekniske Spesifikasjoner

1.1 Jumper Frame

Dead Weight Frame Approx. 1940 kg

MGW 3.5 ton

Operational class (DNV 2.7-3) R60 lifting in air

4 shackles mounted on free ends, each 6.5 ton

WLL 4-part chainsling 19.5 ton

Operational weather limitation shall Limit Dynamic Load to

Coating according to NORSOK M-501, system No.7

Frame Yellow RAL 1004

Padeyes, ROV handles and bars Orange RAL 2004

Certificate of Test and Thorough Examination of Loose Gear SIS Sandefjord AS, 13.07.2012

Certificate Chainsling

Approx. 1940 kg

3.5 ton

R60 lifting in air

6.5 ton

19.5 ton

14.0 ton (incl. subsea lift)

SIS Sandefjord AS, 13.07.2012

No. BATW62APU, 28.06.2012

Total lengde Jumper som får plass er avhengig av diameter på jumper. Ved bruk av Ø44mm oppdriftskuler er avstand mellom hver kule omtrent 8-10 meter.

1.2 Oppdriftskuler1.3 Bøyestivere

Materiale: Gummimatter, EDPM( Ethylene Propylene Diene Monomer
Dimensjon: 300x150x6 mm